ترامپ، بیل کلینتون را به دروغ‌گویی متهم کرد

ترامپ، بیل کلینتون را به دروغ‌گویی متهم کرد

رئیس جمهور منتخب آمریکا در توئیتر به انتقاد از بیل کلینتون پرداخت.

ترامپ، بیل کلینتون را به دروغ‌گویی متهم کرد

(image)

رئیس جمهور منتخب آمریکا در توئیتر به انتقاد از بیل کلینتون پرداخت.
ترامپ، بیل کلینتون را به دروغ‌گویی متهم کرد

ممکن است بپسندید...