ترکیه و روسیه، جماعت «گولن» را عامل قتل سفیر می‌دانند

ترکیه و روسیه، جماعت «گولن» را عامل قتل سفیر می‌دانند

وزیر خارجه ترکیه پس از نشست دوجانبه با همتای روس خود به جان کری زنگ زده و گفته که از نظر مسکو و آنکارا، جماعت فتح‌الله گولن پشت ترور دیروز سفیر روس‌ها است.

ترکیه و روسیه، جماعت «گولن» را عامل قتل سفیر می‌دانند

(image)

وزیر خارجه ترکیه پس از نشست دوجانبه با همتای روس خود به جان کری زنگ زده و گفته که از نظر مسکو و آنکارا، جماعت فتح‌الله گولن پشت ترور دیروز سفیر روس‌ها است.
ترکیه و روسیه، جماعت «گولن» را عامل قتل سفیر می‌دانند

ممکن است بپسندید...