خط قرمز ما خارج شدن از مسیر انقلاب در دانشگاه و جامعه است/ بسیج دانشجویی بدون تقیه از نظام و انقلاب دفاع خواهد کرد

خط قرمز ما خارج شدن از مسیر انقلاب در دانشگاه و جامعه است/ بسیج دانشجویی بدون تقیه از نظام و انقلاب دفاع خواهد کرد

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد دزفول گفت: بسیج دانشجویی سنگربان انقلاب اسلامی در دانشگاه است و خواهد بود؛ آن افرادی که بخواهند در دانشگاه خلاف مسیر نظام جمهوری اسلامی ایران تصمیمی بگیرند و فعالیتی بکنند، بدانند که خط قرمز ما خارج شدن از مسیر انقلاب در دانشگاه و جامعه است و ما بصیرانه در این میدان کار میکنیم.

خط قرمز ما خارج شدن از مسیر انقلاب در دانشگاه و جامعه است/ بسیج دانشجویی بدون تقیه از نظام و انقلاب دفاع خواهد کرد

(image)

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد دزفول گفت: بسیج دانشجویی سنگربان انقلاب اسلامی در دانشگاه است و خواهد بود؛ آن افرادی که بخواهند در دانشگاه خلاف مسیر نظام جمهوری اسلامی ایران تصمیمی بگیرند و فعالیتی بکنند، بدانند که خط قرمز ما خارج شدن از مسیر انقلاب در دانشگاه و جامعه است و ما بصیرانه در این میدان کار میکنیم.
خط قرمز ما خارج شدن از مسیر انقلاب در دانشگاه و جامعه است/ بسیج دانشجویی بدون تقیه از نظام و انقلاب دفاع خواهد کرد

ممکن است بپسندید...