سیاست تهران روابط نزدیک با همسایگان است/ تشریح سفر دوره‌ای به ۳ کشور آسیایی

سیاست تهران روابط نزدیک با همسایگان است/ تشریح سفر دوره‌ای به ۳ کشور آسیایی

رئیس‌جمهور گفت:‌ ایران در زمینه خدمات فنی و مهندسی آماده حضور و فعالیت گسترده تر در ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان است.

سیاست تهران روابط نزدیک با همسایگان است/ تشریح سفر دوره‌ای به ۳ کشور آسیایی

(image)

رئیس‌جمهور گفت:‌ ایران در زمینه خدمات فنی و مهندسی آماده حضور و فعالیت گسترده تر در ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان است.
سیاست تهران روابط نزدیک با همسایگان است/ تشریح سفر دوره‌ای به ۳ کشور آسیایی

ممکن است بپسندید...