مهاجم گلزن لستر سه جلسه از همراهی تیمش محروم شد

مهاجم گلزن لستر سه جلسه از همراهی تیمش محروم شد

پس از اخراج مقابل استوک سیتی در بازی آخر هفته، مهاجم لسترسیتی با محرومیت مواجه می شود.

مهاجم گلزن لستر سه جلسه از همراهی تیمش محروم شد

(image)

پس از اخراج مقابل استوک سیتی در بازی آخر هفته، مهاجم لسترسیتی با محرومیت مواجه می شود.
مهاجم گلزن لستر سه جلسه از همراهی تیمش محروم شد

ممکن است بپسندید...