هیئت انتخاب دهمین جشنواره پویانمایی تهران معرفی شدند

هیئت انتخاب دهمین جشنواره پویانمایی تهران معرفی شدند

هیئت انتخاب بخش مسابقه ایران و بین‌الملل دهمین جشنواره دو سالانه بین‌المللی پویانمایی تهران از روز ۲ دی کار خود را آغاز می‌کنند.

هیئت انتخاب دهمین جشنواره پویانمایی تهران معرفی شدند

(image)

هیئت انتخاب بخش مسابقه ایران و بین‌الملل دهمین جشنواره دو سالانه بین‌المللی پویانمایی تهران از روز ۲ دی کار خود را آغاز می‌کنند.
هیئت انتخاب دهمین جشنواره پویانمایی تهران معرفی شدند

ممکن است بپسندید...