وقوع انفجار در «العزیزیه» حلب حین برگزاری جشنهای پیروزی و کریسمس

وقوع انفجار در «العزیزیه» حلب حین برگزاری جشنهای پیروزی و کریسمس

منابع خبری از وقوع یک انفجار در «حی العزیزیه» حلب در جریان برگزاری جشن های پیروزی و اعیاد کریسمس خبر دادند.

وقوع انفجار در «العزیزیه» حلب حین برگزاری جشنهای پیروزی و کریسمس

(image)

منابع خبری از وقوع یک انفجار در «حی العزیزیه» حلب در جریان برگزاری جشن های پیروزی و اعیاد کریسمس خبر دادند.
وقوع انفجار در «العزیزیه» حلب حین برگزاری جشنهای پیروزی و کریسمس

ممکن است بپسندید...