آمار نهایی آرای مردمی کلینتون/ نزدیک ۳ میلیون رای بیشتر از ترامپ

آمار نهایی آرای مردمی کلینتون/ نزدیک ۳ میلیون رای بیشتر از ترامپ

با پایان شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هیلاری کلینتون توانسته ۲.۸۶۴.۹۷۴ رای بیشتر از دونالد ترامپ در بخش آرای مردمی کسب کند.

آمار نهایی آرای مردمی کلینتون/ نزدیک ۳ میلیون رای بیشتر از ترامپ

(image)

با پایان شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هیلاری کلینتون توانسته ۲.۸۶۴.۹۷۴ رای بیشتر از دونالد ترامپ در بخش آرای مردمی کسب کند.
آمار نهایی آرای مردمی کلینتون/ نزدیک ۳ میلیون رای بیشتر از ترامپ

ممکن است بپسندید...