ترامپ: درست‌بودن نظر من درباره ممنوعیت مهاجرت مسلمانان اثبات شد

ترامپ: درست‌بودن نظر من درباره ممنوعیت مهاجرت مسلمانان اثبات شد

رئیس‌جمهور منتخب آمریکا اعلام کرد که حملات هفته جاری در برلین و آنکارا اثبات کرد که پیشنهادش در خصوص ممنوع‌کردن مهاجرت مسلمانان به آمریکا درست بوده است.

ترامپ: درست‌بودن نظر من درباره ممنوعیت مهاجرت مسلمانان اثبات شد

(image)

رئیس‌جمهور منتخب آمریکا اعلام کرد که حملات هفته جاری در برلین و آنکارا اثبات کرد که پیشنهادش در خصوص ممنوع‌کردن مهاجرت مسلمانان به آمریکا درست بوده است.
ترامپ: درست‌بودن نظر من درباره ممنوعیت مهاجرت مسلمانان اثبات شد

ممکن است بپسندید...