فشارها به «سمپاد» در دولت یازدهم بیشتر شد/ برخی آقایان در حذف مدارس تیزهوشان منفعت اقتصادی دارند!

فشارها به «سمپاد» در دولت یازدهم بیشتر شد/ برخی آقایان در حذف مدارس تیزهوشان منفعت اقتصادی دارند!

در دولت یازدهم مدیرانی سر کار آمدند که خیلی با سمپاد مشکل داشتند. یکی از مدیران، با سابقه ۱۶ ساله به دلیل چند تخلف بخش‌نامه‌ای برکنار شد. همین دبیرستان ما، علامه‌حلی۱۰، در پنج سال شش مدیر عوض کرده. این عجیب است!

فشارها به «سمپاد» در دولت یازدهم بیشتر شد/ برخی آقایان در حذف مدارس تیزهوشان منفعت اقتصادی دارند!

(image)

در دولت یازدهم مدیرانی سر کار آمدند که خیلی با سمپاد مشکل داشتند. یکی از مدیران، با سابقه ۱۶ ساله به دلیل چند تخلف بخش‌نامه‌ای برکنار شد. همین دبیرستان ما، علامه‌حلی۱۰، در پنج سال شش مدیر عوض کرده. این عجیب است!
فشارها به «سمپاد» در دولت یازدهم بیشتر شد/ برخی آقایان در حذف مدارس تیزهوشان منفعت اقتصادی دارند!

ممکن است بپسندید...