ادعای اقامت اروپا از طریق پناهندگی در گرجستان، دام افراد کلاهبردار است

ادعای اقامت اروپا از طریق پناهندگی در گرجستان، دام افراد کلاهبردار است
سفارت ایران در تفلیس در اطلاعیه ای به هموطنان ایرانی هشدار داد که ادعای اقامت اروپا از طریق پناهندگی در گرجستان، دام افراد کلاهبردار است و از آنها خواست که به افراد ناشناس اعم از ایرانی و خارجی در این زمینه اعتماد نکنند.

ادعای اقامت اروپا از طریق پناهندگی در گرجستان، دام افراد کلاهبردار است

سفارت ایران در تفلیس در اطلاعیه ای به هموطنان ایرانی هشدار داد که ادعای اقامت اروپا از طریق پناهندگی در گرجستان، دام افراد کلاهبردار است و از آنها خواست که به افراد ناشناس اعم از ایرانی و خارجی در این زمینه اعتماد نکنند.
ادعای اقامت اروپا از طریق پناهندگی در گرجستان، دام افراد کلاهبردار است

ممکن است بپسندید...