اکبریان: ایران خودرو به بخش خصوصی داده شود قدرت خودروسازی جهان می‌شویم/ یکه‌زارع: طراحی پلت فرم هزار میلیارد تومان سرمایه می‌خواهد

اکبریان: ایران خودرو به بخش خصوصی داده شود قدرت خودروسازی جهان می‌شویم/ یکه‌زارع: طراحی پلت فرم هزار میلیارد تومان سرمایه می‌خواهد
مدیرعامل ایران خودرو گفت: طراحی پلتفرم نیازمند بیش از هزار میلیارد تومان سرمایه است و ما برای خودروساز شدن به این سرمایه احتیاج داریم.

اکبریان: ایران خودرو به بخش خصوصی داده شود قدرت خودروسازی جهان می‌شویم/ یکه‌زارع: طراحی پلت فرم هزار میلیارد تومان سرمایه می‌خواهد

مدیرعامل ایران خودرو گفت: طراحی پلتفرم نیازمند بیش از هزار میلیارد تومان سرمایه است و ما برای خودروساز شدن به این سرمایه احتیاج داریم.
اکبریان: ایران خودرو به بخش خصوصی داده شود قدرت خودروسازی جهان می‌شویم/ یکه‌زارع: طراحی پلت فرم هزار میلیارد تومان سرمایه می‌خواهد

ممکن است بپسندید...