فشار واشنگتن به کابل برای خرید سلاح‌های آمریکایی

فشار واشنگتن به کابل برای خرید سلاح‌های آمریکایی
در حالی که واشنگتن برای جایگزینی بالگردهای آمریکایی با نمونه‌های روسی تلاش می‌کند، وزیر خارجه روسیه از فشار واشنگتن به کابل برای عدم استفاده از ۵۰ هزار قبضه کلاشنیکوف ساخت روسیه و خرید سلاح‌های ساخت آمریکا خبر داد.

فشار واشنگتن به کابل برای خرید سلاح‌های آمریکایی

در حالی که واشنگتن برای جایگزینی بالگردهای آمریکایی با نمونه‌های روسی تلاش می‌کند، وزیر خارجه روسیه از فشار واشنگتن به کابل برای عدم استفاده از ۵۰ هزار قبضه کلاشنیکوف ساخت روسیه و خرید سلاح‌های ساخت آمریکا خبر داد.
فشار واشنگتن به کابل برای خرید سلاح‌های آمریکایی

ممکن است بپسندید...