قاسم حبیب زاده معاون سیاسی سازمان بسیج شد

قاسم حبیب زاده معاون سیاسی سازمان بسیج شد
با حکم مسئول نمایندگی، ولی فقیه در بسیج، قاسم حبیب‌زاده معاون سیاسی سازمان بسیج مستضعفین شد.

قاسم حبیب زاده معاون سیاسی سازمان بسیج شد

با حکم مسئول نمایندگی، ولی فقیه در بسیج، قاسم حبیب‌زاده معاون سیاسی سازمان بسیج مستضعفین شد.
قاسم حبیب زاده معاون سیاسی سازمان بسیج شد

ممکن است بپسندید...