مذاکرات دولت روحانی با غرب دستاوردی نداشت/ بعید می‌دانم ارتباطات با انگلیس خبیث دستاوردی برای مردم داشته باشد

مذاکرات دولت روحانی با غرب دستاوردی نداشت/ بعید می‌دانم ارتباطات با انگلیس خبیث دستاوردی برای مردم داشته باشد
نماینده سابق مردم تهران در مجلس در واکنش به سفر وزیر امور خارجه انگلیس به کشورمان گفت: من به این سفر خیلی خوشبین نیستم و نتایجی را برای ملت ایران از حضور این نماینده کشور انگلیس خبیث نمی‌بینم.

مذاکرات دولت روحانی با غرب دستاوردی نداشت/ بعید می‌دانم ارتباطات با انگلیس خبیث دستاوردی برای مردم داشته باشد

نماینده سابق مردم تهران در مجلس در واکنش به سفر وزیر امور خارجه انگلیس به کشورمان گفت: من به این سفر خیلی خوشبین نیستم و نتایجی را برای ملت ایران از حضور این نماینده کشور انگلیس خبیث نمی‌بینم.
مذاکرات دولت روحانی با غرب دستاوردی نداشت/ بعید می‌دانم ارتباطات با انگلیس خبیث دستاوردی برای مردم داشته باشد

ممکن است بپسندید...