آمریکا ممکن است چاره‌ای جز حمله به کره شمالی نداشته باشد

آمریکا ممکن است چاره‌ای جز حمله به کره شمالی نداشته باشد
سفیر اسبق آمریکا در سازمان ملل متحد گفت آمریکا ممکن است به زودی چاره‌ای جز حمله نظامی به کره شمالی نداشته باشد.

آمریکا ممکن است چاره‌ای جز حمله به کره شمالی نداشته باشد

سفیر اسبق آمریکا در سازمان ملل متحد گفت آمریکا ممکن است به زودی چاره‌ای جز حمله نظامی به کره شمالی نداشته باشد.
آمریکا ممکن است چاره‌ای جز حمله به کره شمالی نداشته باشد

ممکن است بپسندید...