جوانان سودان آماده دفاع از فلسطین هستند

جوانان سودان آماده دفاع از فلسطین هستند
رئیس‌جمهور سودان امروز ضمن تأکید بر هویت عربی و اسلامی شهر قدس اشغالی، گفت که جوانان سودان آماده دفاع از فلسطین هستند.

جوانان سودان آماده دفاع از فلسطین هستند

رئیس‌جمهور سودان امروز ضمن تأکید بر هویت عربی و اسلامی شهر قدس اشغالی، گفت که جوانان سودان آماده دفاع از فلسطین هستند.
جوانان سودان آماده دفاع از فلسطین هستند

ممکن است بپسندید...