خیز پسر قذافی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری لیبی

خیز پسر قذافی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری لیبی
سخنگوی قبایل لیبی فاش کرد که سیف‌الاسلام قذافی خود را برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری آتی در لیبی آماده می‌کند.

خیز پسر قذافی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری لیبی

سخنگوی قبایل لیبی فاش کرد که سیف‌الاسلام قذافی خود را برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری آتی در لیبی آماده می‌کند.
خیز پسر قذافی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری لیبی

ممکن است بپسندید...