اضافه شدن هزار واگن به متروی تهران معطل تصمیم وزارت کشور است/ امضای قرارداد خرید دوهزار دستگاه اتوبوس

اضافه شدن هزار واگن به متروی تهران معطل تصمیم وزارت کشور است/ امضای قرارداد خرید دوهزار دستگاه اتوبوس
عضو کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر تهران گفت: مناقصه خرید هزار واگن برای متروی تهران در وزارت کشور معطل است.

اضافه شدن هزار واگن به متروی تهران معطل تصمیم وزارت کشور است/ امضای قرارداد خرید دوهزار دستگاه اتوبوس

عضو کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر تهران گفت: مناقصه خرید هزار واگن برای متروی تهران در وزارت کشور معطل است.
اضافه شدن هزار واگن به متروی تهران معطل تصمیم وزارت کشور است/ امضای قرارداد خرید دوهزار دستگاه اتوبوس

ممکن است بپسندید...