فروش گوشت گوساله کیلویی ۹۰۰ هزار تومان!+عکس

فروش گوشت گوساله کیلویی ۹۰۰ هزار تومان!+عکس
در یکی از برج‌های تهران گوشت به قیمت کیلویی ۹۰۰ هزار تومان به فروش رفت.

فروش گوشت گوساله کیلویی ۹۰۰ هزار تومان!+عکس

در یکی از برج‌های تهران گوشت به قیمت کیلویی ۹۰۰ هزار تومان به فروش رفت.
فروش گوشت گوساله کیلویی ۹۰۰ هزار تومان!+عکس

ممکن است بپسندید...