اجرای طرح دستگیری سارقان خشن در تهران

اجرای طرح دستگیری سارقان خشن در تهران
در طرح ضربتی پلیس آگاهی تهران برای دستگیری سارقان خشن که دوشنبه شب بیست و هفتم آذر در برخی مناطق برگزار شد، بیش از ۱۳۰ سارق توسط مأموران دستگیر شدند. همچنین در حاشیه این طرح کالاهایی از جمله کاغذ، پوشاک و لوازم جانبی تلفن همراه کشف شدند که ارزش آنها 4 میلیارد تومان است.

اجرای طرح دستگیری سارقان خشن در تهران

در طرح ضربتی پلیس آگاهی تهران برای دستگیری سارقان خشن که دوشنبه شب بیست و هفتم آذر در برخی مناطق برگزار شد، بیش از ۱۳۰ سارق توسط مأموران دستگیر شدند. همچنین در حاشیه این طرح کالاهایی از جمله کاغذ، پوشاک و لوازم جانبی تلفن همراه کشف شدند که ارزش آنها 4 میلیارد تومان است.
اجرای طرح دستگیری سارقان خشن در تهران

ممکن است بپسندید...