افتخارمان اهل‌بیتی بودن دانشگاه‌ها باشد/ اساتید پیشگامان تربیت دینی باشند

افتخارمان اهل‌بیتی بودن دانشگاه‌ها باشد/ اساتید پیشگامان تربیت دینی باشند
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان گفت: افتخار ما فقط این نباشد که در دانشگاه اصفهان دانشکده اهل‌بیت (ع) داریم؛ بلکه افتخار اصفهان این باشد که دانشگاه‌هایمان اهل‌بیتی باشند.

افتخارمان اهل‌بیتی بودن دانشگاه‌ها باشد/ اساتید پیشگامان تربیت دینی باشند

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان گفت: افتخار ما فقط این نباشد که در دانشگاه اصفهان دانشکده اهل‌بیت (ع) داریم؛ بلکه افتخار اصفهان این باشد که دانشگاه‌هایمان اهل‌بیتی باشند.
افتخارمان اهل‌بیتی بودن دانشگاه‌ها باشد/ اساتید پیشگامان تربیت دینی باشند

ممکن است بپسندید...