ربیعی: حقوق آبان و آذرماه بازنشستگان فولاد تا آخر هفته پرداخت می‌شود

ربیعی: حقوق آبان و آذرماه بازنشستگان فولاد تا آخر هفته پرداخت می‌شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در نشست امروز وزیر کار اعلام کرد که حقوق آبان بازنشستگان فولاد فردا پرداخت می‌شود و حقوق آذرماه نیز طی دو روز آینده به حساب آن‌ها واریز خواهد شد.

ربیعی: حقوق آبان و آذرماه بازنشستگان فولاد تا آخر هفته پرداخت می‌شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در نشست امروز وزیر کار اعلام کرد که حقوق آبان بازنشستگان فولاد فردا پرداخت می‌شود و حقوق آذرماه نیز طی دو روز آینده به حساب آن‌ها واریز خواهد شد.
ربیعی: حقوق آبان و آذرماه بازنشستگان فولاد تا آخر هفته پرداخت می‌شود

ممکن است بپسندید...