فتاحی: بازی پرسپولیس و صنعت نفت برگزار می‌شود

فتاحی: بازی پرسپولیس و صنعت نفت برگزار می‌شود
رییس کمیته‌ی مسابقات سازمان لیگ فوتبال می‌گوید دیدار تیم‌های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان در ساعت ۱۴: ۳۰ برگزار می‌شود.

فتاحی: بازی پرسپولیس و صنعت نفت برگزار می‌شود

رییس کمیته‌ی مسابقات سازمان لیگ فوتبال می‌گوید دیدار تیم‌های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان در ساعت ۱۴: ۳۰ برگزار می‌شود.
فتاحی: بازی پرسپولیس و صنعت نفت برگزار می‌شود

ممکن است بپسندید...