۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان ظرفیت برای اقتصاد دانش بنیان اختصاص داده شده/ ۷۰ هزار شغل جدید وپایدار ایجاد کرده ایم

۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان ظرفیت برای اقتصاد دانش بنیان اختصاص داده شده/ ۷۰ هزار شغل جدید وپایدار ایجاد کرده ایم
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: صندوق توانسته با رقم پایین تری شغل جدید و پایدار ایجاد کند و متوسط ایجاد شغل در صندوق بین 30 میلیون تا صد میلیون بوده است عمده بیکاری در قشر فارغ التحصیل دانشگاهی است و اشتغال زایی باید در این قشر باشد.

۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان ظرفیت برای اقتصاد دانش بنیان اختصاص داده شده/ ۷۰ هزار شغل جدید وپایدار ایجاد کرده ایم

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: صندوق توانسته با رقم پایین تری شغل جدید و پایدار ایجاد کند و متوسط ایجاد شغل در صندوق بین 30 میلیون تا صد میلیون بوده است عمده بیکاری در قشر فارغ التحصیل دانشگاهی است و اشتغال زایی باید در این قشر باشد.
۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان ظرفیت برای اقتصاد دانش بنیان اختصاص داده شده/ ۷۰ هزار شغل جدید وپایدار ایجاد کرده ایم

ممکن است بپسندید...