سرلشکر باقری شهادت جانباز علی خوش‌لفظ را تسلیت گفت

سرلشکر باقری شهادت جانباز علی خوش‌لفظ را تسلیت گفت
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی شهادت جانباز سرافراز دفاع مقدس علی خوش لفظ را تبریک و تسلیت گفت.

سرلشکر باقری شهادت جانباز علی خوش‌لفظ را تسلیت گفت

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی شهادت جانباز سرافراز دفاع مقدس علی خوش لفظ را تبریک و تسلیت گفت.
سرلشکر باقری شهادت جانباز علی خوش‌لفظ را تسلیت گفت

ممکن است بپسندید...