عقبایی: سونامی قیمت مسکن دروغ است/ قدرت خرید مردم همچنان پایین است

عقبایی: سونامی قیمت مسکن دروغ است/ قدرت خرید مردم همچنان پایین است
رئیس کمیسیون تخصصی مشاورین املاک کشور گفت: تأثیرپذیری نقدینگی در بازار مسکن با بازار ارز و طلا متفاوت است و حجم نقدینگی بازار مسکن نمی‌تواند جهش قیمتی ایجاد کند.

عقبایی: سونامی قیمت مسکن دروغ است/ قدرت خرید مردم همچنان پایین است

رئیس کمیسیون تخصصی مشاورین املاک کشور گفت: تأثیرپذیری نقدینگی در بازار مسکن با بازار ارز و طلا متفاوت است و حجم نقدینگی بازار مسکن نمی‌تواند جهش قیمتی ایجاد کند.
عقبایی: سونامی قیمت مسکن دروغ است/ قدرت خرید مردم همچنان پایین است

ممکن است بپسندید...