۸۰ درصد گردش مالی شرکت‌های دانش بنیان متعلق به شرکت‌های صنعتی است/جشنواره بتن و زلزله برگزار می‌شود

۸۰ درصد گردش مالی شرکت‌های دانش بنیان متعلق به شرکت‌های صنعتی است/جشنواره بتن و زلزله برگزار می‌شود
معاون پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بیش از سه هزار شرکت دانش بنیان در کشور فعال هستند که به سه دسته تولیدی، نوپا و صنعتی تقسیم می‌شوند که وزارت صنعت با شرکت‌های دانش بنیان صنعتی، در تعامل و ارتباط است.

۸۰ درصد گردش مالی شرکت‌های دانش بنیان متعلق به شرکت‌های صنعتی است/جشنواره بتن و زلزله برگزار می‌شود

معاون پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بیش از سه هزار شرکت دانش بنیان در کشور فعال هستند که به سه دسته تولیدی، نوپا و صنعتی تقسیم می‌شوند که وزارت صنعت با شرکت‌های دانش بنیان صنعتی، در تعامل و ارتباط است.
۸۰ درصد گردش مالی شرکت‌های دانش بنیان متعلق به شرکت‌های صنعتی است/جشنواره بتن و زلزله برگزار می‌شود

ممکن است بپسندید...