نشست گذری آکادمیك بر برنامه خندوانه با محوریت تأثیر طنز بر جامعه اسلامی برگزار می‌شود

نشست گذری آکادمیك بر برنامه خندوانه با محوریت تأثیر طنز بر جامعه اسلامی برگزار می‌شود
بسیج دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نشست گذری آکادمیك بر برنامه خندوانه با محوریت تأثیر طنز بر جامعه اسلامی را با حضور دکتر ابراهیم فیاض، جبار آذین و سید علی احمدی یکشنبه 3 دیماه ساعت 15:30 در سالن شهید مطهری این دانشکده برگزار می‌کند.

نشست گذری آکادمیك بر برنامه خندوانه با محوریت تأثیر طنز بر جامعه اسلامی برگزار می‌شود

بسیج دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نشست گذری آکادمیك بر برنامه خندوانه با محوریت تأثیر طنز بر جامعه اسلامی را با حضور دکتر ابراهیم فیاض، جبار آذین و سید علی احمدی یکشنبه 3 دیماه ساعت 15:30 در سالن شهید مطهری این دانشکده برگزار می‌کند.
نشست گذری آکادمیك بر برنامه خندوانه با محوریت تأثیر طنز بر جامعه اسلامی برگزار می‌شود

ممکن است بپسندید...