افزایش تلفات مزدوران عربستان در یمن

افزایش تلفات مزدوران عربستان در یمن
درگیری‌های شدید بین نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن و مزدوران عربستان در استان شبوه واقع در جنوب یمن همچنان ادامه دارد.

افزایش تلفات مزدوران عربستان در یمن

درگیری‌های شدید بین نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن و مزدوران عربستان در استان شبوه واقع در جنوب یمن همچنان ادامه دارد.
افزایش تلفات مزدوران عربستان در یمن

ممکن است بپسندید...