تهدید دایی در روز حضور لژیونر ایرانی در ورزشگاه

تهدید دایی در روز حضور لژیونر ایرانی در ورزشگاه
علی دایی از سوی داور دیدار سایپا و سپاهان تهدید شد در صورت ادامه اعتراض‌هایش از روی نیمکت اخراج می‌شود.

تهدید دایی در روز حضور لژیونر ایرانی در ورزشگاه

علی دایی از سوی داور دیدار سایپا و سپاهان تهدید شد در صورت ادامه اعتراض‌هایش از روی نیمکت اخراج می‌شود.
تهدید دایی در روز حضور لژیونر ایرانی در ورزشگاه

ممکن است بپسندید...