دیدار جابری انصاری و بشار الجعفری درباره تبادل بازداشتیان و اجساد

دیدار جابری انصاری و بشار الجعفری درباره تبادل بازداشتیان و اجساد
نمایندگان ایران و سوریه در دومین دور از گفت‌وگوهای خود در کنفرانس آستانه ۸ و در چارچوب تلاش‌ها برای توافق در خصوص تبادل بازداشت شدگان، ربوده شدگان و اجساد از سوی طرف‌های درگیر در بحران سوریه، گفت‌وگو و رایزنی کردند.

دیدار جابری انصاری و بشار الجعفری درباره تبادل بازداشتیان و اجساد

نمایندگان ایران و سوریه در دومین دور از گفت‌وگوهای خود در کنفرانس آستانه ۸ و در چارچوب تلاش‌ها برای توافق در خصوص تبادل بازداشت شدگان، ربوده شدگان و اجساد از سوی طرف‌های درگیر در بحران سوریه، گفت‌وگو و رایزنی کردند.
دیدار جابری انصاری و بشار الجعفری درباره تبادل بازداشتیان و اجساد

ممکن است بپسندید...