روسیه دو گردان مجهز به سامانه «اِس ۴۰۰» در کریمه مستقر می‌کند

روسیه دو گردان مجهز به سامانه «اِس ۴۰۰» در کریمه مستقر می‌کند
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که از ابتدای سال ۲۰۱۸ دو گردان مجهز به سامانه های پدافند هوایی «اِس ۴۰۰ تریامف» مأموریت خود را در شبه جزیره کریمه آغاز خواهند کرد.

روسیه دو گردان مجهز به سامانه «اِس ۴۰۰» در کریمه مستقر می‌کند

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که از ابتدای سال ۲۰۱۸ دو گردان مجهز به سامانه های پدافند هوایی «اِس ۴۰۰ تریامف» مأموریت خود را در شبه جزیره کریمه آغاز خواهند کرد.
روسیه دو گردان مجهز به سامانه «اِس ۴۰۰» در کریمه مستقر می‌کند

ممکن است بپسندید...