مذاکرات آستانه بستری کامل برای برقراری ثبات در سوریه است

مذاکرات آستانه بستری کامل برای برقراری ثبات در سوریه است
وزیر امور خارجه قزاقستان گفت:، مذاکرات صلح سوریه در آستانه بستری کامل و منحصر بفرد برای همه طرف‌های علاقمند در برقراری ثبات در سوریه است.

مذاکرات آستانه بستری کامل برای برقراری ثبات در سوریه است

وزیر امور خارجه قزاقستان گفت:، مذاکرات صلح سوریه در آستانه بستری کامل و منحصر بفرد برای همه طرف‌های علاقمند در برقراری ثبات در سوریه است.
مذاکرات آستانه بستری کامل برای برقراری ثبات در سوریه است

ممکن است بپسندید...