آیا دولت یارانه‌ها را افزایش می‌دهد؟ / استراتژی دولت درباره یارانه نقدی سال ۹۷ به روایت ربیعی

آیا دولت یارانه‌ها را افزایش می‌دهد؟ / استراتژی دولت درباره یارانه نقدی سال ۹۷ به روایت ربیعی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه هیچ نیازمندی از شمول دریافت یارانه نقدی خارج نمی‌شود، حتی اگر تحت پوشش نهاد حمایتی نباشد، گفت: استراتژی ما افزایش یارانه نقدی نیازمندان است.

آیا دولت یارانه‌ها را افزایش می‌دهد؟ / استراتژی دولت درباره یارانه نقدی سال ۹۷ به روایت ربیعی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه هیچ نیازمندی از شمول دریافت یارانه نقدی خارج نمی‌شود، حتی اگر تحت پوشش نهاد حمایتی نباشد، گفت: استراتژی ما افزایش یارانه نقدی نیازمندان است.
آیا دولت یارانه‌ها را افزایش می‌دهد؟ / استراتژی دولت درباره یارانه نقدی سال ۹۷ به روایت ربیعی

ممکن است بپسندید...