در جلسات ماهانه ناطق نوری چه می‌گذرد؟

در جلسات ماهانه ناطق نوری چه می‌گذرد؟
یکی از چهره‌های سیاسی که در سالهای اخیر علی رغم اینکه چندان فعالیت‌های سیاسی اش به چشم نمی‌آید و حتی خود وی نیز از اظهار نظر سیاسی چندان استقبال نمی‌کند، بی شک حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری می‌باشد.

در جلسات ماهانه ناطق نوری چه می‌گذرد؟

یکی از چهره‌های سیاسی که در سالهای اخیر علی رغم اینکه چندان فعالیت‌های سیاسی اش به چشم نمی‌آید و حتی خود وی نیز از اظهار نظر سیاسی چندان استقبال نمی‌کند، بی شک حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری می‌باشد.
در جلسات ماهانه ناطق نوری چه می‌گذرد؟

ممکن است بپسندید...