فقط اصلاح‌طلبان مجازند با روحانی دو دوزه بازی کنند؟

فقط اصلاح‌طلبان مجازند با روحانی دو دوزه بازی کنند؟
یک روزنامه زنجیره‌ای مدعی اصلاح‌طلبی مدعی شد برخی مدیران دولت با نگاهی غنیمت‌خواهانه، چشم به انتخابات ۱۴۰۰ دارند و به همین دلیل پشت روحانی را خالی می‌کنند.

فقط اصلاح‌طلبان مجازند با روحانی دو دوزه بازی کنند؟

یک روزنامه زنجیره‌ای مدعی اصلاح‌طلبی مدعی شد برخی مدیران دولت با نگاهی غنیمت‌خواهانه، چشم به انتخابات ۱۴۰۰ دارند و به همین دلیل پشت روحانی را خالی می‌کنند.
فقط اصلاح‌طلبان مجازند با روحانی دو دوزه بازی کنند؟

ممکن است بپسندید...