ذوق‌زدگی آل خلیفه از تصمیم پارلمان انگلیس ضد گروه‌های انقلابی بحرینی

ذوق‌زدگی آل خلیفه از تصمیم پارلمان انگلیس ضد گروه‌های انقلابی بحرینی
آل خلیفه به شدت از تصمیم پارلمان انگلیس ضد گروه‌های انقلابی بحرینی استقبال کرد و از آن به عنوان عزم راسخ لندن برای جنگ با تروریسم یاد کرد!

ذوق‌زدگی آل خلیفه از تصمیم پارلمان انگلیس ضد گروه‌های انقلابی بحرینی

آل خلیفه به شدت از تصمیم پارلمان انگلیس ضد گروه‌های انقلابی بحرینی استقبال کرد و از آن به عنوان عزم راسخ لندن برای جنگ با تروریسم یاد کرد!
ذوق‌زدگی آل خلیفه از تصمیم پارلمان انگلیس ضد گروه‌های انقلابی بحرینی

ممکن است بپسندید...