کاهش حملات تروریستی در عراق

کاهش حملات تروریستی در عراق
سعد الحدیثی سخنگوی دولت عراق در گفتگو با شبکه تلویزیونی الحدث گفت: حملات تروریستی در عراق کاهش یافته است.

کاهش حملات تروریستی در عراق

سعد الحدیثی سخنگوی دولت عراق در گفتگو با شبکه تلویزیونی الحدث گفت: حملات تروریستی در عراق کاهش یافته است.
کاهش حملات تروریستی در عراق

ممکن است بپسندید...