بسیج دریای بیکرانی از اقدامات است

بسیج دریای بیکرانی از اقدامات است
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در بازدید از نمایشگاه عملکرد بسیج بر ضرورت تقویت بسیج برای ارتقای قدرت بازدارندگی کشور تاکید کرد و گفت: از مقابله با تهدید دشمنان لحظه‌ای نباید غفلت کرد.

بسیج دریای بیکرانی از اقدامات است

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در بازدید از نمایشگاه عملکرد بسیج بر ضرورت تقویت بسیج برای ارتقای قدرت بازدارندگی کشور تاکید کرد و گفت: از مقابله با تهدید دشمنان لحظه‌ای نباید غفلت کرد.
بسیج دریای بیکرانی از اقدامات است

ممکن است بپسندید...