جنگ در یمن، جنگ علیه کودکان است

جنگ در یمن، جنگ علیه کودکان است
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد با توجه به آسیب گسترده‌ای که در یمن متوجه کودکان شده است، از جنگ در یمن با عنوان جنگ علیه کودکان نام برد.

جنگ در یمن، جنگ علیه کودکان است

صندوق حمایت از کودکان ملل متحد با توجه به آسیب گسترده‌ای که در یمن متوجه کودکان شده است، از جنگ در یمن با عنوان جنگ علیه کودکان نام برد.
جنگ در یمن، جنگ علیه کودکان است

ممکن است بپسندید...