کار خدا بود برخی‌ها به قدرت برسند و ناکارآمدی‌شان مشخص شود/ برخی از وزرای دولت فعلی در ستادهای انتخاباتی سران فتنه بودند

کار خدا بود برخی‌ها به قدرت برسند و ناکارآمدی‌شان مشخص شود/ برخی از وزرای دولت فعلی در ستادهای انتخاباتی سران فتنه بودند
رئیس اندیشکده یقین گفت: فتنه‌گران با بازی‌های سیاسی پنجه در پنجه نظام انداختند و با تحریم فشار وارد کردند و برخی از وزرای دولت فعلی هم در ستادهای انتخاباتی سران فتنه بودند؛ اما در ۹ دی از مردم پاسخ خوبی گرفتند.

کار خدا بود برخی‌ها به قدرت برسند و ناکارآمدی‌شان مشخص شود/ برخی از وزرای دولت فعلی در ستادهای انتخاباتی سران فتنه بودند

رئیس اندیشکده یقین گفت: فتنه‌گران با بازی‌های سیاسی پنجه در پنجه نظام انداختند و با تحریم فشار وارد کردند و برخی از وزرای دولت فعلی هم در ستادهای انتخاباتی سران فتنه بودند؛ اما در ۹ دی از مردم پاسخ خوبی گرفتند.
کار خدا بود برخی‌ها به قدرت برسند و ناکارآمدی‌شان مشخص شود/ برخی از وزرای دولت فعلی در ستادهای انتخاباتی سران فتنه بودند

ممکن است بپسندید...