آل‌سعود نمی‌تواند با اتهام‌زنی به دیگران از باتلاق یمن نجات پیدا کند/ انصارالله نماد اراده یمنی‌ها است

آل‌سعود نمی‌تواند با اتهام‌زنی به دیگران از باتلاق یمن نجات پیدا کند/ انصارالله نماد اراده یمنی‌ها است
نماینده مردم تبریز گفت: چنانچه آل سعود به جنایات خود ادامه دهد باید منتظر اقدامات شدیدتری از سوی انصارالله یمن باشد.

آل‌سعود نمی‌تواند با اتهام‌زنی به دیگران از باتلاق یمن نجات پیدا کند/ انصارالله نماد اراده یمنی‌ها است

نماینده مردم تبریز گفت: چنانچه آل سعود به جنایات خود ادامه دهد باید منتظر اقدامات شدیدتری از سوی انصارالله یمن باشد.
آل‌سعود نمی‌تواند با اتهام‌زنی به دیگران از باتلاق یمن نجات پیدا کند/ انصارالله نماد اراده یمنی‌ها است

ممکن است بپسندید...