صد‌ها نفر در تظاهرات اخیر در منطقه کردستان عراق بازداشت شده‌اند

صد‌ها نفر در تظاهرات اخیر در منطقه کردستان عراق بازداشت شده‌اند
یکی از نمایندگان «ائتلاف کردستان» در پارلمان عراق می‌گوید نیرو‌های امنیتی منطقه کردستان عراق موسوم به «آسایش» ۶۰۰ نفر را در جریان اعتراض‌های اخیر در این منطقه بازداشت کرده‌اند.

صد‌ها نفر در تظاهرات اخیر در منطقه کردستان عراق بازداشت شده‌اند

یکی از نمایندگان «ائتلاف کردستان» در پارلمان عراق می‌گوید نیرو‌های امنیتی منطقه کردستان عراق موسوم به «آسایش» ۶۰۰ نفر را در جریان اعتراض‌های اخیر در این منطقه بازداشت کرده‌اند.
صد‌ها نفر در تظاهرات اخیر در منطقه کردستان عراق بازداشت شده‌اند

ممکن است بپسندید...