وزیر تعاون فردا به استان کردستان سفر می‌کند+برنامه‌ها

وزیر تعاون فردا به استان کردستان سفر می‌کند+برنامه‌ها
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری ۶ و ۷ دی‌ماه به استان کردستان سفر می‌کند.

وزیر تعاون فردا به استان کردستان سفر می‌کند+برنامه‌ها

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری ۶ و ۷ دی‌ماه به استان کردستان سفر می‌کند.
وزیر تعاون فردا به استان کردستان سفر می‌کند+برنامه‌ها

ممکن است بپسندید...