نامزدهای دریافت جایزه بخش مسابقه افتتاحیه جشنواره عمار معرفی شدند

نامزدهای دریافت جایزه بخش مسابقه افتتاحیه جشنواره عمار معرفی شدند
دبیرخانه هشتمین جشنواره مردمی فیلم عمار، نامزدهای دریافت جایزه بخش های مسابقه افتتاحیه این دوره جشنواره را اعلام کرد.

نامزدهای دریافت جایزه بخش مسابقه افتتاحیه جشنواره عمار معرفی شدند

دبیرخانه هشتمین جشنواره مردمی فیلم عمار، نامزدهای دریافت جایزه بخش های مسابقه افتتاحیه این دوره جشنواره را اعلام کرد.
نامزدهای دریافت جایزه بخش مسابقه افتتاحیه جشنواره عمار معرفی شدند

ممکن است بپسندید...