آئین افتتاحیه هشتمین دوره جشنواره عمار

آئین افتتاحیه هشتمین دوره جشنواره عمار
آئین افتتاحیه هشتمین دوره جشنواره عمار عصر امروز چهار شنبه 6 دی ماه در فرهنگسرای بهمن برگزار شد.

آئین افتتاحیه هشتمین دوره جشنواره عمار

آئین افتتاحیه هشتمین دوره جشنواره عمار عصر امروز چهار شنبه 6 دی ماه در فرهنگسرای بهمن برگزار شد.
آئین افتتاحیه هشتمین دوره جشنواره عمار

ممکن است بپسندید...