دانشجویانی که در مراکز رشد شرکت تاسیس کنند وام ۵۰ میلیونی می‌گیرند

دانشجویانی که در مراکز رشد شرکت تاسیس کنند وام ۵۰ میلیونی می‌گیرند
رئیس دانشگاه جامع علمی-کاربردی کشور گفت: امسال به دانشجویان و دانش آموختگان این دانشگاه که در مراکز رشد شرکت تاسیس کنند، تسهیلات پرداخت می‌شود.

دانشجویانی که در مراکز رشد شرکت تاسیس کنند وام ۵۰ میلیونی می‌گیرند

رئیس دانشگاه جامع علمی-کاربردی کشور گفت: امسال به دانشجویان و دانش آموختگان این دانشگاه که در مراکز رشد شرکت تاسیس کنند، تسهیلات پرداخت می‌شود.
دانشجویانی که در مراکز رشد شرکت تاسیس کنند وام ۵۰ میلیونی می‌گیرند

ممکن است بپسندید...