دشمنان انقلاب درصدد نومید کردن مردمند/ نقد دلسوزانه لازمه اصلاح امور

دشمنان انقلاب درصدد نومید کردن مردمند/ نقد دلسوزانه لازمه اصلاح امور
رئیس جمهور گفت: دشمنان انقلاب درصدد ناامید کردن مردم از آینده، اختلاف افکنی و ضربه به پشتوانه اجتماعی نظام بر آمده‌اند.

دشمنان انقلاب درصدد نومید کردن مردمند/ نقد دلسوزانه لازمه اصلاح امور

رئیس جمهور گفت: دشمنان انقلاب درصدد ناامید کردن مردم از آینده، اختلاف افکنی و ضربه به پشتوانه اجتماعی نظام بر آمده‌اند.
دشمنان انقلاب درصدد نومید کردن مردمند/ نقد دلسوزانه لازمه اصلاح امور

ممکن است بپسندید...