هیچ‌گونه کسری بودجه‌ای نداریم

هیچ‌گونه کسری بودجه‌ای نداریم
سخنگوی ستاد بودجه 97 سازمان برنامه و بودجه در واکنش به کسری 137 هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه 97 گفت: لایحه بودجه سال آینده بدون هیچ‌گونه کسری بودجه‌ای در سطح منابع و مصارف معادل 368 هزار میلیارد تومان به‌دقت بسته‌شده است.

هیچ‌گونه کسری بودجه‌ای نداریم

سخنگوی ستاد بودجه 97 سازمان برنامه و بودجه در واکنش به کسری 137 هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه 97 گفت: لایحه بودجه سال آینده بدون هیچ‌گونه کسری بودجه‌ای در سطح منابع و مصارف معادل 368 هزار میلیارد تومان به‌دقت بسته‌شده است.
هیچ‌گونه کسری بودجه‌ای نداریم

ممکن است بپسندید...